رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نخستین سمینار بین المللی پزشک خانواده، استقرار پزشکان خانواده در حاشیه شهرها را از مزایای مهم این طرح عنوان کرد که باعث هدیه نعمت سلامتی به مردم این مناطق شده است.

    © ۱۳۹۶ کلیه حقوق برای پزشکان امروز محفوظ است.