Advertisement
             |
04 آذر 1394 ساعت 13:41
dermatology&beauty
تجهیزات پزشکی


English Arabic French German Italian Japanese Russian Spanish Persian

   
 

آنژيوگرافي، آنژيوپلاستي و استنت گذاري  چاپ   ایمیل

آنژيوگرافي، آنژيوپلاستي و استنت گذاري

ديروز، امروز، فردا ...

 

Euro PCR بزرگترين کنگره ساليانه اروپايي آنژيوپلاستي است که در سال 2007 ( روزهاي 22 تا 25 ماه مي ) در شهر بارسلون اسپانيا برگزار گرديد. يکي از موضوعات اصلي در اين کنگره، تاکيد بر نتايج مراقبت طولاني مدت از استنت هاي دارويي بود که در درمان تنگي هاي عروق کرونر قلب به کار مي رود و تلاش کرد تا اختلاف نظرهاي موجود بر سر پيش آگهي طولاني مدت بيماراني که استنت دارويي داخل کرونر دارند را روشن سازد و به پزشکان در تصميم گيري به هنگام کار روزانه کمک کند.

تاريخچه :

اشاره کوتاهي به تاريخچه کاتتريسم، آنژيوگرافي ، آنژيوپلاستي و تکامل آن از ابتدا تاکنون، طي 78 سال شايد به روشن تر شدن اين مسئله کمک کند.

در سال 1929 ميلادي فورسمن در آلمان براي اولين بار کاتتر را وارد قلب کرد تا از طريق آن و با تزريق دارو به درمان بيمار کمک کند. او براي اين کار قلب خود را انتخاب کرد و يک کاتتر را از طريق سياهرگ دست، وارد دهليز راست قلب خود نمود. اگر چه اين تجربه با انتقاد شديد همکارانش روبرو شد و حدود دوازده سال چشمها بر روي آن بسته ماند، اما زمينه ساز کار ديولوژي تهاجمي و تداخلي ( اينترونشنال ) امروزي شد که هدف آن درمان از طريق کاتتر است.

در سال 1941 کورناند، ريچاردز مجدداً کاتتريزاسيون قلب را به عنوان يک روش تشخيصي ارائه کردند. اين وسيله تشخيصي توسط سونز ، آبرامز و جادکينزدر سالهاي دهه 1950 و 1960 تکميل شد تا آنژيوگرافي کرونر، به عنوان يک روش تشخيصي اساسي مورد توجه قرار گيرد .

اطلاعات حاصله از کاتتريزاسيون و آنژيوگرافي قلب درک ما از ارتباطات باليني و آسيب شناسي و مکانيسم هاي فيزيولوژيک را افزايش داد و راهگشاي درمان جراحي موفق بيماريهاي مادرزادي و اکتسابي قلب در سالهاي پس از جنگ دوم جهاني ( بيلي و هارکن ) و نهايتاً جراحي باي پاس عروق کرونر در اواخر دهه 1960 توسط فاوالورو و گرين گرديد.

پس از سالها، پژواک نيت اصلي فورسمن در استفاده از کاتتر به عنوان يک ابزار درماني، اين علاقه را احيا کرد. کاتترهايي براي ايجاد ارتباط بين دهليزها در درمان بيماران مبتلا به ترانس پوزيشن عروق بزرگ ( TGA )، يا بستن مجراي شرياني باز ( PDA )، يا بستن نقص ديواره بين دهليزي (ASD ) و يا قطع بازگشت خون و ريد اجوف تحتاني ( IVC ) در بيماران مبتلا به آمبولي مکرر ريوي طراحي و ساخته شد  و مورد استفاده قرار گرفت.

در سال 1964 چارلز دوتر کاربردي ذهني از کاتتر ها را به هدف درمان ارائه کرد و اين تکنيک را آنژيوپلاستي از راه داخل مجراي رگ ناميد. وي از اين وسيله به منظور بهبود جريان خون در بيماران مبتلا به آترواسکلروز عروق محيطي استفاده نمود.

همانند فورسمن ، تکنيک دوتر نيز نزديک به پانزده سال در امريکا بدلايل مختلف به فراموشي سپرده شد، اما چندين محقق اروپايي بويژه زيتلر از تکنيک دوتر استفاده کردند و به نتايج و تجربيات جالبي رسيدند.

در سال 1974 گرونتزيگ که توسط زيتلر تعليم ديده بود، با تغيير دادن کاتترهاي مختلف موفق به ساخت کاتتر جديدي شد که در انتهاي آن يک بالون قابل اتساع قرار داشت و از آن براي بازکردن تنگي هاي عروق اندام هاي تحتاني ( ايلياک، فمورال، پويليته آل ) استفاده کرد که موفق بود.

در سال 1976 گرونتزيگ اين بالون را ظريف تر ساخت، تا بتواند آنرا از تنگي عروق کرونر عبور دهد و اولين تجربه آنژيوپلاستي کرونر را در مدلهاي حيواني (سگ) و جسد انسان انجام دهد.

در ماه مي 1977 در سانفرانسيسکو، گرونتزيگ به همراه ميلر و هنا اولين آنژيوپلاستي کرونر را در انسان زنده در اتاق عمل قبل از انجام جراحي باي پاس کرونر انجام دادند. هدف از اين تجربه، دستيابي به اين نتيجه بود که پلاک آترواسکلروتيک با بالون، قابل اتساع مي باشد و اين کار سبب آمبولي پلاک به قسمت ديستال رگ نمي شود. اين کار در زوريخ و تورين تکرار شد.

در سپتامبر 1977، گرونتزيگ در زوريخ اولين آنژيوپلاستي کرونر از راه مجراي داخل رگ ( PTCA ) را بدون نياز به اتاق عمل، بيهوشي، بازکردن سينه و جراحي قلب انجام داد. کمي پس از آن، اين کار در فرانکفورت توسط گرونتزيگ تکرار شد.

در مارچ 1978 ميلر در سانفرانسيسکو و استرتزر از نيويورگ آنژيوپلاستي کرونر را در امريکا اجرا و عرضه نمودند.

گرونتزيگ با ارائه زنده آنژيوپلاستي، دوره هاي آموزشي فوق العاده اي را در زوريخ از سال 1978 برگزار نمود که در پذيرش PTCA در جهان سهم عمده اي داشت. هيچ اقدام جديد پزشکي تاکنون به اندازه آنژيوپلاستي، چنين عريان و زنده ارائه نشده و تمام آن ناشي از هوش، شهامت و صداقت دکتر آندرياس گرونتزيگ بوده که دراين کنگره هاي آموزشي مشهور بود.

از آن زمان کاتترها، بالون ها و ساير وسايل آنژيوپلاستي، راه تکوين و تکامل پيمودند و اين تجربه و تحقيق ادامه يافت. اولين مشکل جدي در مواجهه با بالون آنژيوپلاستي، خطر احتمال انسداد حاد يا تحت حاد آن طي 30 روز بود که 5 تا 15% موارد منجر به CABG اورژانسي، آنفارکتوس يا حتي مرگ مي شد.

در سال 1989 اولين استنت در داخل کرونر نصب شد تا مشکل اسنداد حاد رگ، متعاقب آنژيوپلاستي با بالون را حل کند. استنت گذاري، خود با عوارض ديگري نظير ترومبوز حاد يا تحت حاد ( در 7% موارد ) و خونريزي ( در80% موارد ) همراه بود.

در سال 1995 آترکتومي دايرکشنال ارائه گرديد که ترومبوز تحت حاد را به کمتر از 20% کاهش داد ولي تنگي مجدد داخل استنت ظرف 1 تا 6 ماه به 15 تا 25% رسيد.

در سال 2002 استنت هاي دارويي، تنگي مجدد را به کمتر از 10% رساندند. اما در 1/0 تا 3 درصد موارد، دچار ترومبوز ديررس يا خيلي ديررس شدند.

بنابراين، انتخاب بيمار براي آنژيوپلاستي و استنت گذاري، همچنين تعيين نوع استنت مهم است. در حال حاضر استنت هاي دارويي جانشين هاي مطمئن، موثر و بي خطري براي استنت هاي فلزي غير دارويي (BMS)، جراحي باي پاس کرونر ( CABG )، داروها در درمان بيماران مبتلا به تنگي عروق کرونر با آناتومي مناسب و سندروم هاي ايسکميک ( سندروم حاد کرونري و آنژين محدود کننده فعاليت  مي باشند و بايد با يک دوره 12 ماهه استفاده از دو داروي ضد پلاکتي ( آسپرين و پلاويکس ) کامل شوند. در چنين بيماراني استنت هاي دارويي در بررسي مقايسه اي چهار ساله با استنت هاي دارويي فلزي، هيچ افزايشي در مرگ و مير و وقوع آنفارکتوس ميوکارد نداشتند و نيازي به تکرار آنژيوپلاستي احساس نشد.

اما براي فردا، استنت هاي جديدي طراحي شده اند که قابل جذب نمي باشند و پس از رفع تنگي و باز گرداندن رگ به شکل عادي تدريجاً جذب بدن مي شوند ( Bioabsarbable ,  Biodegradeable ) و بدين ترتيب مشکل تشکيل لخته ديررس يا خيلي ديررس در استنت هاي دارويي به کلي رفع خواهد شد.

اما هميشه اين پايان راه نخواهد بود و هر کار جديد بزرگ، مشکلات جديد کوچک به همراه خود خواهد داشت که بايد آنها را به خوبي شناخت و در پيشگيري و رفع آنها تلاش موثر نمود.

بنابراين در عين داشتن يک نگرش بسيار مثبت و موثر به اين سير تکاملي و فوق العاده آنژيوپلاستي، بايستي نگرشي محتاطانه و پيشگيرانه نسبت به عوارض آن داشت.

دکتر رضا پوربهادر

 

کارديولوژسيت – اينترونشنيست

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي گيلان 

 

ife Style Limiting angina

نوشتن نظر
نام:
ايميل:
نظر:

كد:* Code


بيننده: 2177

نظرات (1)
1. 11 بهمن 1390,ساعت 21:35:00
گذاشتن دوره های یک روزه آموزش تکنیک گذاشنت کرونر توسط کاردیولژیست اطفال
نوشته شده توسط رقیه (مهمان)
 
Copyright © 2009 Pezeshkanemrooz.com - Email: peyk@pezeshkanemrooz.com