Advertisement
             |
11 آذر 1394 ساعت 10:22
dermatology&beauty
تجهیزات پزشکی


English Arabic French German Italian Japanese Russian Spanish Persian

   
 

واکسیناسیون HPn و پیشگیری از کانسر سرویکس  چاپ   ایمیل

مقدمهSample Image

قبل از بحث در مورد کانسرسرویکس لازم است از آناتومی سرویکس اطلاعاتی داشته باشیم:

آناتومی سرویکی

سرویکس از دو نوع سلول اپی تلیوم سنگ فرشی و اپی تلیوم استوانه ای پوشانده می شود. اپی تلیوم سنگ فرشی اگزو سرویکس (قسمت خارجی) و اپی تلیوم استوانه ای داخل کانال سرویکس را می پوشاند. محل اتصال سلولهای سنگفرشی به سلولهای استوانه ای (SCj) Squamocolumnar junction نامیده می شود. نئوپلازی های دهانه رحم معمولاً از این ناحیه آغاز می شود.

چند پدیده با نامهای مختلف در ناحیه (scj) ایجاد می شود.

- پدیده متاپلازی

متاپلازی سلولهای سنگ فرشی را نباید به عنوان دیس پلازی تلقی کرد، زیرا متاپلازی در حال ازدیاد و بدون فعالیت میتوزی را دیس پلازی نمی گویند.متاپلازی ها به سوی سرطان مهاجم پیشرفت نمی کنند.

- دیس پلازی

هر چند دیس پلازی ها در اغلب موارد خود به خود پس رفت می کنند، ولی می توانند به سمت کارسنیوم مهاجم پیشرفت کنند.

مطالعات آینده نگر میزان پسرفت خود به خودی CIN1 (اثبات شده بیوپسی) در عرض دو سال پیگیری باسیتولوژی و کولپوسی را 85-60 درصد گزارش کرده است.به طور کلی ضایعات سنگ فرشی پیش بدخیم در یکی از سه دسته زیر قرار می گیرند:

- سلولهای سنگ فرشی آتی پیک (ASC)

- ضایعات داخل اپی تلیومی سنگ فرشی با درجه پایین (LSIL)

- ضایعات داخل اپی تلیومی سنگ فرشی با درجه بالا (HSIL)

دسته ASC به دو زیر گروه تقسیم می شود:

گروهی که اهمیت آن ناشناخته است (ASC-US) و گروهی که باید احتمال وجود ضایعات با درجه بالا را رد کرد (ASC-H).

دسته LSIL شاملGIN1 (دیس پلازی خفیف) و تغییرات HPN (به نام آتی پی کویلوسیتوزی[1] KOILOCyTic ATypia)

با بیماران LSIL و HSIL چگونه برخورد می کنیم؟

الف) بیماران با ضایعات LSIL که بیشتر از دو سال طول کشیده باشد درمان، انتخابی- اختیاری است و تحت نظر گرفتن این نوع ضایعات بدون انجام هر گونه درمان و انتظار کشیدن، هنوز برای بسیاری از بیماران مناسب می باشد.

اگر خواستیم درمانی انجام دهیم کرایوتراپی، کوتریزاسیون و یا تخریب با لیزر مجاز است.بنابراین بیماری که دچار CINT و یا آتی پی کویلوسیتوزی می باشد به خاطر اینکه در آینده ممکن است دچار کاسنیوم invasive شود اینکه باید هیسترکتومی شود اعتقاد درستی نیست.

در مواردی که با HSIL مواجه هستیم اقدامات زیر را انجام می دهیم:

وقتی نمونه سیتولوژیک دال بر وجود HSIL باشد باید کولپوسکپی کرد و بیوپسی مستقیم انجام داد.

CIN با درجه های بالا (CIN3 و CIN2) را می توان با تکنیک های گوناگون درمان کرد ولی در این موارد درمان 1 رجح عبارت است از:

(Lee) Loop eLectsosius gical Excision

واکسیناسیون HPn

تقریباً 90درصد از موارد نئوپلازی های داخل اپی تلیومی را ناشی از عفونت پاپیلومای انسانی (HPn) می دانند. انواع متعددی (120 نوع) ویروس پاپیلومای انسانی (HPn) شناخته شده که تعداد محدودی (6،11،16،18،31،33،35،39،45،51،52،56،58 ) باعث ضایعات داخل اپی تلیومی با درجه بالا (CIN3 و CIN2) و سرطان سرویکس می شوند که شایع ترین آنها ویروس نوع 16 می باشد که در سرطان مهاجم و CIN3 و CIN2 یافت می شوند. نوع 16 ویروس پاپیلومای انسانی در 47درصد از زنان مبتلا به سرطان سرویکس دیده می شود.نوع HPn18 برای تومورهای تهاجمی نسبت به HPn16 اختصاصی تر است. متأسفانه HPn16 و HPn18 در سیتولوژی منفی و LSIL هم یافت می شود. آلودگی با HPn پایدار خطر ابتلا از CIN1 به CIN3 و CIN2 را 300 برابر می کند.واکسن ها در پیشگیری از عفونت HPn پایدار مؤثرند.

واکسیناسیون HPn؟

واکسیناسیون HPn در سنین 26-9 سالگی انجام می شود. واکسن HPn چهارتایی (6،11،16،18) را هر پنج سال برای پیشگیری از genital warts و کانسر سریکس انجام می دهند.علت اینکه فاصله زمانی پنج سال را انتخاب کرده اند این است که اثرات مثبت برای 59 ماه به اثبات رسیده است.

لزوم ادامه واکسیناسیون بعد از 26 سالگی واکسیناسیون هنوز نامعلوم است.

اثرات مثبت واکسیناسیون

چند مطالعه بالینی در سال 2006 میزان مؤثر بودن واکسن چهارتایی را در پیشگیری از کانسر سرویکس 70درصد و در پیشگیری از زگیل دستگاه تناسلی (Genital waits) تقریباً 90درصد گزارش کرده اند.

استفاده از واکسیناسیون HPn در اوایل حاملگی و دوران شیردهی

در یک مطالعه بر روی 2516 زن در اوایل حاملگی واکسیناسیون HPn میزان از دست دادن جنین، ناهنجاری های جنینی بیشتر از آنانی که پلاسبو دریافت کرده بودند نبوده و اثری بر باروری نداشته است.

مطالعه ی دیگری بر روی 995 مادری که به کودکان خود شیر می دادند انجام شد و عوارض جانبی جدی واکسیناسیون 4/3 درصد در مقابل 8/1 درصد پلاسبو بوده است.

انجمن غذا و دارو، واکسن های چهارگانه را گروه B دارویی قرار داده اند.

دکتر نادر اسماعیل پور

متخصص زنان و زایمان و نازایی عضو هئت علمی

مرکز تحقیقات و بهداشت باروری مرکز آموزشی درمانی الزهرا - رشت

Source:NOVAK 2007

Journal of midwifery & women s health 2008.53:188-164.2008 by the American college of nurse-midwives[1] Koilo cytic Atypia

نوشتن نظر
نام:
ايميل:
نظر:

كد:* Code


بيننده: 3287

ارسال نظر
 
Copyright © 2009 Pezeshkanemrooz.com - Email: peyk@pezeshkanemrooz.com