Advertisement
             |
08 آذر 1394 ساعت 12:10
dermatology&beauty
تجهیزات پزشکی


English Arabic French German Italian Japanese Russian Spanish Persian

   
 

زالو وزالودرمانی!!  چاپ   ایمیل

  پزشکان امروز: امروزه درجهان بيش از 250 روش طب سنتي وطبيعي(Alternative Medicine ) شناسايي شده كه همپاي طب رايج شيميايي براي مداواي بيماران بكارگرفته مي شوند. اغلب ما از اين همه مكتبهاي درماني و روشهاي آنها بي خبريم. روشهاي طب طبيعي بطور كلي بر مبناي احياي طبيعت بدن و افزايش انرژيهاي دروني و تنظيم سيستم هاي خودكار بدن(درمان بيمار، نه درمان بيماري) در جهت مبارزه با عامل بيماري زا و حفظ تعادل بدن استوار مي باشند.

 در اين ميان (( طب ايراني)) بيش از يكصد روش درماني طب طبيعي را در دل خود جاي داده است و جزو غني ترين مكاتب طبي جهان مي باشد. ما در كلنيك طب ايراني 30 روش طب ايراني را مي توانيم بكار بگيريم وطبق آمارهاي منتشره بطور كلي تاكنون حدود 90% موفقيت درماني داشته ايم.روشهايي همانند حجامت، بادكش ها، فصد، زالواندازي، روغن ماليها، گياه درماني،تنقيه، ماساژ،

غذا درماني ، و … ،زالودرماني با توجه به جايگاه ويژه اش در طب سنتي و اثرات شگرف درماني و نقش فوق العاده درپيشگيري ازبيماري ها نياز به بسط بيشتري دارد.

تمام داروهاي شيميايي (بلااستثنا)از قبيل.قرص.كپسول و… وروش هاي جراحي،داراي عوارض جانبي متعدد مي باشد(بنابه نظر محققان و دانشمندان طب مدرن)اما داروهاي گياهي وروش هاي طب سنتي(مثل زالودرماني)معمولا فاقد عوارض جانبي و بي ضرر هستند.

تاريخچه زالو درمانيLeech therapy

صدها سال قبل ازاينكه مردم مغرب زمين (اروپا وآمريكا…)زالو رابشناسند وبه خواص درماني آن آگاهي يابند،درخاورميانه از زالوبراي مقاصد درماني استفاده مي شده است.مصريها در1500 سال قبل ازميلادمسيح از زالوبراي درمان بيماريها استفاده ميكردندوازنقاط ديگر خاورميانه به آنجا بيمار اعزام مي شده است.

اروپائيها تا قبل ازقرن 9 زالو را موجودي بي مصرف ومزاحم و دور انداختني مي پنداشتند و از قرن 19 به بعد به خواص درماني آن

پي بردندو ازآن به بعدبطور وسيعي براي درمان بيماريها ازآن سودجستند.بطوريكه فرانسه تاسال1850 حدود 100ميليون زالوي پزشكي واردكرده است.درسال 1950 تنهادر شهر فيلادلفياي آمريكا750000 زالو مصرف شده است.اكنون درشمار كثيري ازكلينيكهاي معتبر اروپا وآمريكا از زالوجهت رقيق شدن خون متعاقب آنژيوپلاستي قلب،گرافتهاي پوستي وپيونداعضا،،واريس،ضايعات پوستي وزيبايي پوست وحتي تقويت سيستم ايمني بدن استفاده طبي بعمل مي آيد.

جايگاه زالودرطب سنتي ايرانيان

در طب سنتي ايرانيان وطب افواهي(عاميانه)مردم ايران نيز زالودرماني، همانند حجامت وفصد(phelebotomy)به عنوان يك رفتار درماني وپيشگيري پذيرفته شده وشناخته شده حضور داشته ومردم شهر وروستاي ايران مي دانستندكه علاج بسياري از عفونتهاوزخمها وكسالتهاي بدن با زالواندازي ممكن است،و براي پيشگيري از فساد دهان ولثه وداشتن دندانهاي محكم ناحيه بنا گوش را زالو اندازي ميكردندهمچنين كار برد آن بسيار وسيع بوده ودر بيماريهاي خوني وعفوني،فشار خون،سكته قلبي،بيماريهاي چشمي،پوستي،واريس،بواسير،آ بسه هاي چركي نيز مورد استفاده داشته است.

-جراحيReatachment : بعداز اتصال عضو جدا شده ازبدن مثل انگشتان،دست،پا وپوست … زالو اندازي كمك بسيارمؤثري دربقاءپيوندمي كنديعني ارتباط واتصال عروقي بين عضو پيوند شده وبدن را زودتروبهتر برقرارميكند

 

ب-سيستم قلب وعروق: دراختلالات عروقي كه جريان خون دچار مشكل مي شود.زالو اندازي انديكاسيون دارد.

هموروئيد V.t Deep-Venous Thrombosis .D

هماتوم Phelebitis

ترومبوز C . V. A

ادم Post phelebitie syndrom

احتقان Angina pectoralis

واريس و اختلالات عروقي بخصوص در افراد ديابتيك (MI) myocardial Infarction

ج-بيماريهاي پوستي:

-اصلاح بدرنگي پوست : رنگ پوست افرادي كه بدرنگي درچهره دارندبازالو اندازي،تا مقدارزيادي برطرف مي شود ورنگ پوست روشن ميشود

-رفع چين وچروكهاي پوست: زالو با اصلاح گردش خون سبب تغذيه يهتر بافت پوست مي شود واز اين طريق در دفع چين وچروك پوست مؤثر است

-جوشها ودملهاي پوستي:زالو براي تخليه ودرمان جوشهاي پوستي بخصوص ناحيه صورت وشانه ها وروي باسن بسيار مؤثر است

-كانونهاي عفونت: براي تخليه كانونهاي عفوني ميتوان از زالوكمك گرفت بخصوص زخمهاي عفوني مقاوم به درمانهاي رايج (آنتي بيوتيكي)

-اگزما: دربسياري از موارد اگزماهاي پوستي با زالو اندازي درمان مي شود.

-بدرنگي وسياهي لبها: براي روشن شدن رنگ لبها بخصوص در سيگاريها مي توان از زالو كمك گرفت

د-استخوان ومفاصل:

-آرتروز: زالو اندازي در درمان آرتروز بخصوص آرتروز زانو تاثير بسيار زيادي دارد دراينگونه موارد بايد زالو اندازي 3-2 مرتبه تكرار شود.گفته ميشود اثرات درماني زالو درآرتروز وآرتريت بدليل وجود آنزيم ژله مانندي بنامOrgelase دربزاق جانور است.

-اسپاسمها ودردهاي عضلاني: بازالو اندازي روي مناطق دردناك ميتوان درد را كاهش داد واسپاسم را مرتفع نمود.

ه-از زالو درماني مي توان در بيماريهاي مختلف كمك گرفت مانند: تورم بيضه ها-واريكوسل-پرولاپس ركتوم-تورم Vulva -سردرد-سرگيجه-فشارهاي داخل جمجه اي-بيماريهاي ريوي-لارنژيت-ملانوم بدخيم.

آيا همه پزشكان ،زالو درماني را به بيماران توصيه مي كنند؟

خير اطلاعات پيرامون طب مكمل مانند زالو درماني وحجامت در جامعه پزشكي محدود است.به طور كلي در دانشكدههاي پزشكي ايران اين موضوع تدريس نميشود فقط دربرخي ازكشورهامانند امريكا،انگليس،آلمان ، چين ،روسيه ،قزاقستان و هند اززالو به عنوان يك ابزاردرماني استفاده مي شود . طبيعي است كه وقتي اكثرپزشكان ما ازويژگيهاي درماني زالو درماني بي اطلاع هستند همه اقدام به اين عمل نكرده وگاهي بدون اطلاع موضع گيري نيزميشود.

زالو چيست؟

زالوها كرمهاي آبزي وگاهي خاكزي هستند كه به صورت دوزيست زندگي ميكنندوجزو راسته آرواره داران هستندكه بعضي خرطوم دار وبعضي بي خرطومند.بدن آنها درحالت عادي وبي حركتي دراز ويا تخم مرغي شكل است.تاكنون 650 نوع زالو شناخته شده است اكثرزالوها درآبهاي شيرين ،كم عمق،مردابها،باتلاقها،زيرس خره ها،قطعه هاي شناور ويا به صورت شيئي دركف آب زندگي ميكنندازنور گريزانند وشب رو هستند. بعضي خونخوار، بعضي گوشتخوار وبعضي سمي اند ، زالوهاي خونخوار كه ازخون پستانداران وانسان تغذيه مي كنند50 نوعندكه معروفترين آنها،زالوي پزشكي است به نامmedical leechياHirudo medicinalisكه جزوگروه خونخواران بوده وازگونه هاي زالوي آرواره دار بي خرطوم است،طول اين زالو 12-5 سانتيمتر وگاهي تا 25 سانتيمتر هم ميرسدوعرض آن حدود يك سانتيمتر است. رنگ آن غالبا زيتوني سياه يا قهوه اي ويا حنايي مايل به سياه است.

خواص زالو چيست؟

زالودرماني بيشتر از حجامت خون ومواد را ازعمق بدن بيرون مي كشد.زالوبراي اينكه بتواندخونخواري كندبايد مانع لخته شدن خون بشود،براي اين كار،بزاق خودرا همزمان بامكيدن به داخل محل تزريق ميكند كه بدين صورت بدن بيمار ازخواص بزاق زالو نيز بهره مند ميگردد،پيش بيني ميشودحدود يكصد ماده مؤثر بااثرات درماني مختلف در بزاق زالو موجود باشد.كه بسياري از اين مواد تا بحال كشف وشناسائي شده وحتي فرمول شيميائي وخواص آن نيز بيان شده است.

درسال 1950Ritz marquaratازآلمان پروتئينHirudin را از زالوي پزشكيHirudo medicinalisجداكرد. هيرودين بهترين ماده ضد انعقاد بزاق زالو است،پروتئيني است كه متشكل از 65 اسيد آمينه بوده و رديف اسيدهاي آمينه آن با تكنيكPCR مشخص شده است كه خواص ضد درد وبيحسي نيز دارد.پژوهشگران دپارتمان فارماكولوژي كنتاكي ازلحاظ بيوشيمي مقايسه اي ميان هپارين وهيرودين به عمل آوردندكه اثر اختصاصي تر هيرودين نسبت به هپارين را به دلايل زير توجيه كرده اند:

1-هيرودين براي فعال شدن نياز به كو فاكتور ندارد 2-هيرودين اثرات پايدارويكنواختDose-dependentدارد

3-هيرودين اثرمستقيم روي مهار ترومبين دارد 4-هيرودين Toxicity (مسموميت)نمي دهد

روش انجام زالو درماني چگونه است؟

پس از معاينه و اخذ شرح حال از بيمار ،وداشتن انديكاسيون زالودرماني(نياز) پزشك بايستي باصحبت كردن با بيمار سهل وساده بودن روش را براي وي توضيح دهد ونمونه هاي درمان شده رانيز ارائه نمايد ،و بارعايت دقيق اقدامات قبل از زالو اندازي موضعي كه براي زالو اندازي تعيين شده است ضد عفوني گشته ،سپس با اطمينان از پاك بودن وعدم آلودگي ميكربي زالوها ،آنگاه به تناسب وضعيت جسمي وباليني بيمار،باتكنيك مناسب زالواندازي انجام ميگيرد .اين عمليات مجموعا در مدت حدود 20تا 45دقيقه انجام ميشود كه خون گرفته شده نيزحداكثر به 5 تا10 سي سي (10-6 برابر وزن زالو)بالغ ميگردد.

 

اثرات درماني زالو چيست؟

الف-جراحي:

-جراحي پلاستيك وزيبايي وترميمي(Microsurgery ):بعدازجراحي زيبايي به منظوركاهش يارفع چين وچروكهاي پوست زالواندازي بسيار مفيداست،زالوسبب تسريع وتشديد گردش خون پوست شده وازاين طريق بافت ناحيه بهتر وبيشترازخون مشروب مي شوددرواقع تغذيه بافت بهترشده وچين وچروكهاي ريز از بين مي رود

زالو درماني نسبت به ساير روشهاي درماني متداول چه مزيتهايي دارد ؟

بطور كلي زالو درماني يك روش درماني بدون عوارض جانبي است و اگر به صورت تخصصي ازآن استفاده شود برتري هاي فراواني نسبت به روشهاي درماني جاري مانند مصرف داروهاي شيميايي و جراحي دارد مزيتهاي درماني با زالو درماني را مي توان بطور خلاصه بدين شرح بيان كرد:

1-زالودرماني يك روش درماني بدون عوارض جانبي است. 2-زالودرماني براي كليه سنين كاربرد دارد .

3-زالودرماني با حداقل توان فني و تجهيزات اجرايي مي تواند بيماريهاي سخت و مزمن را درمان كند.

4-زالودرماني هيچگونه وابستگي فني ،علمي ابزاري به خارج از كشور ندارد.

5-زالودرماني يك رفتار درماني سرپايي است و نيازي به تجهيزات بيمارستاني ندارد.

بيماران جهت انجام زالو درماني بايد به چه اشخاص يا مراكزي مراجعه كنند؟

زالو درماني يك روش درمان پيچيده و داراي ظرافت هاي گوناگون مي باشد كه تجويز و اجراي آن بايد زير نظر پزشكان آموزش ديده عضو موئسسه تحقيقات حجامت ايران و آشنا به مباني طب ايراني باشد. اين پزشكان همچنين بايد پروانه حجامت مورد تاييد مؤسسه تحقيقات حجامت و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي را دارا باشند و در دوره هاي باز آموزي موسسه نيز به صورت دائم شركت نمايند تا از يافته هاي علمي جديد بهره مند گردند

نوشتن نظر
نام:
ايميل:
نظر:

كد:* Code


بيننده: 2416

نظرات (2)
1. 19 بهمن 1389,ساعت 22:51:17
باتشکراز اطلاعات مفیدتان در باره زالودرمانی .دکتر متخصص گفته باید عمل واریکوسل3بیضه انجام بدهم آیا زالودرمانی میتوانداین بیماری را درمان قطعی کند یا نه؟درصدموفقیت با زالو چقدر است ؟ ممنون میشوم راهنمایی نمایید.باکمال تشکر ازشما
نوشته شده توسط بصیر (مهمان)
2. 06 ارديبهشت 1390,ساعت 12:53:14
با سلام و تشکر از مقاله زیبایتان 
لطفا بگویید چگونه و در کجا میتوان این روش را آموزش دید  
با سپاس فراوان
نوشته شده توسط حسن مولوی (مهمان)
 
Copyright © 2009 Pezeshkanemrooz.com - Email: peyk@pezeshkanemrooz.com